Skip to content

Coronavirus/COVID-19

Senest opdateret 25.11.2021 14:31 Jakarta local time

Rejsevejledning

Udenrigsministeriets rejsevejledninger indeholder gode råd og nyttige oplysninger for bestemte lande, primært rettet mod turistrejsende fra Danmark.

Læs rejsevejledningen for Malaysia.

Information om konkrete restriktioner i Malaysia opdateres ikke i rejsevejledningen. Ambassaden opdaterer i stedet informationen nedenfor.

Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig, når du kommer hjem fra en udenlandsrejse på coronasmitte.dk.

Læs svarene på de mest almindelige spørgsmål.

Du kan også downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der indføres nye, større restriktioner i Afghanistan, eller hvis der i øvrigt opstår en krisesituation.

Hvis du ikke har adgang til app’en, kan du tilmelde dig Danskerlisten via vores hjemmeside.

Rejseråd til erhvervsrejser

Udenrigsministeriets rejsevejledninger indeholder gode råd og nyttige oplysninger for bestemte lande, primært rettet mod turistrejsende fra Danmark.

Læs rejsevejledningen for Malaysia.

Information om konkrete restriktioner i Malaysia opdateres ikke i rejsevejledningen. Ambassaden opdaterer i stedet informationen nedenfor.

Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig, når du kommer hjem fra en udenlandsrejse på coronasmitte.dk.

Læs vores rejseråd til erhvervsrejser

Læs også regeringens retningslinjer for erhvervsrejser.

Læs om rejserestriktioner og lokale restriktioner nedenfor.

Rejserestriktioner

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret. Du bør altid følge lokale myndigheders anvisninger.

Rejserestriktioner

Malaysia har indført indrejseforbud med enkelte undtagelser. Det betyder, at kun malaysiske statsborgere og enkelte grupper af udlændinge kan indrejse. 

Følgende persongrupper er undtaget for indrejseforbuddet:

  • Personer med permanent opholdstilladelse
  • Personer med Malaysia My Second Home (MM2H) (bemærk særlig forhåndsgodkendelse påkrævet. Der henvises til de malaysiske myndigheders særlige MM2H-hjemmeside (mm2h.gov.my)).
  • Udlændinge med malaysisk arbejdsvisum. I denne kategori opereres med underkategorier. For flere af disse gælder det, at der stilles krav om en forhåndsgodkendelse af indrejse fra de malaysiske myndigheders side. Mere detaljerede retningslinjer findes her

Dertil kommer, at nye regler, hvis status i forhold til gældende regler er uklare, jævnligt annonceres. Helt generelt anbefales det derfor at søge de malaysiske myndigheders godkendelse inden rejsen, jf. også nedenfor.  

I forbindelse med genindførsel af obligatorisk karantæne på karantænehoteller eller karantænecentre ved indrejse (se nedenfor) stiller de malaysiske myndigheder nu generelt en række krav før indrejse:

- at rejsende på forhånd downloader og udfylder et "Letter of Undertaking and Indemnity" (LoU) om bl.a. udgifter for det obligatoriske karantæneophold.

- at rejsende på forhånd indhenter en indrejsetilladelse fra den malaysiske ambassade i den rejsendes opholdsland. Den malaysiske ambassade for Danmark ligger i Stockholm. Indrejsetilladelsen vil bl.a. skulle forevises ved check-in og boarding.

Der forventes under de gældende regler ikke stor lydhørhed over for udlændinge med malaysisk arbejdsvisum, som vælger at forlade Malaysia for at holde ferie i udlandet, og som efter ferien ønsker at returnere til Malaysia.

Erhvervsrejser til Malaysia kan i visse tilfælde være muligt, såfremt man er villig til at overholde indrejserestriktioner, og restriktioner i forbindelse med ophold med samt evt. karantæneregler. Læs mere her (Short Term Stay) & her (Long Term Stay)

Passagerer på skibe og eller private både kan ikke forvente at få tilladelse til at gå fra borde.

Det danske coronapas for COVID-19 vaccination

Læs mere om coronapasset her.

Karantæne- og testregler

Malaysia har den 30. april indført 14 dages tvungen karantæne for rejsende, der indrejser fra Danmark. 

Der vil yderligere være Covid-test ved ankomsten i Malaysia og igen i slutningen af karantæneperioden. Hvis du testes positiv, selvom du er symptomfri, vil du blive indlagt på offentligt hospital.

Interne rejserestriktioner

Restriktioner for rejser mellem delstaterne fortsat i kraft. 

Delstaterne Sarawak og Sabah har separate immigrationsregimer også i forhold til regler for karantæne og test. Der gælder således særlige regler for rejse mellem halvøen og delstaterne på Borneo. 

Du bør altid kontakte de lokale myndigheder og sikre at rejse til og fra de pågældende stater vil blive tilladt i dit konkrete tilfælde.

Transitmuligheder

Det er kun muligt at rejse i transit via Kuala Lumper i Malaysia.

Når du ankommer til Kuala Lumpur med fly, skal du opholde dig i den samme terminal. Den videre rejse fra Malaysia, må ikke kræve at du skal forbi immigrationskranken. Din baggage skal derfor også være tjekket ind til hele rejsen.

Lokale restriktioner

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret. Du bør altid følge lokale myndigheders anvisninger.

* Den 1 juni 2021 er der indført nye restriktioner for hele Malaysia. Foreløbig gældende indtil videre*

Rejserestriktioner for rejser mellem staterne og forbud på at bevæge ud over en 10 kilometer radius fra bolig. Med undtagelse af dagligvare forretninger og apoteker er indkøbscentre og markeder lukkede. Restauranter  er lukkede, men kan fortsat levere ud af huset. Skoler er lukkede tilligemed mange offentlige institutioner.

Danskere mindes om, at der for udlændinge er et generelt krav om at medbringe identifikation (dvs. som minimum kopi af pas og visum, selvom man kan blive mødt med krav om originaldokumenter eller bekræftede kopier). 

Udgangsforbud

Der er ikke udgangsforbud.

Forsamlingsforbud

Der er fortsat restriktioner for større grupper.

Hvis du bliver syg

Hvis du får symptomer, der kan give mistanke om COVID-19, imens du rejser i udlandet, bør du hurtigst muligt kontakte dit rejse- og/eller forsikringsselskab.

Du bør derudover følge de lokale myndigheders anvisninger.

Myndighedernes centrale hotline er 03 8881 0200 / 03 8881 0600 / 03 8881 0700, hvis du har symptomer på COVID-19 eller brug for rådgivning.

Hvis de lokale myndigheder beder dig om at gå i karantæne eller tage andre forholdsregler, bør du følge deres anvisninger. Du bør også samarbejde med de lokale myndigheder om kontaktopsporing, hvis det bliver relevant.

Udenrigsministeriet kan ikke påvirke de restriktioner, som andre lande vælger at indføre for at forhindre videre smittespredning.

Du kan altid kontakte ambassaden eller Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7 ([email protected] / +45 3392 1112), hvis du har brug for rådgivning.

Udenrigsministeriet modtager mange spørgsmål om, hvordan man skal forholde sig, hvis man bliver syg i udlandet.  

Læs svarene på de mest almindelige spørgsmål.

Læs mere om symptomer på COVID-19 hos Sundhedsstyrelsen.

Visum og opholdstilladelse

Danskere med turistvisum ("social pass") er siden marts 2020 blevet opfordret til at rejse ud af Malaysia. Du kan ikke forvente at få forlænget dit turistvisum pga. COVID-19, men myndighederne tillader i visse tilfælde kortere ”overstay”. Deadlinen for udrejse er løbeende blevet forlænget, men du bør forhøre dig med de malaysiske myndigheder.

Hvis du overtræder reglerne, kan du risikere bøde, fængselstraf og/eller ”black-listing” for indrejse i Malaysia.

Det er muligt at forlænge arbejdsvisum, men der er lang ventetid.

Kontakt immigrationsmyndighederne eller din arbejdsplads agent for nærmere oplysninger.

Ambassaden behandler ikke sager om visum i Malaysia.

Udrejse af Malaysia

Der er begrænsede rejsemuligheder fra Malaysia til Danmark, omend Qatar har fløjet uden afbrydelser dog med ændrede intervaller. 

En række andre flyselskaber genoptager fra tid til anden flyvningen til Malaysia.

Flyafgange kan blive aflyst (eller ændret) med kort varsel, så du bør holde tæt kontakt med fly-/rejseselskabet.

Indrejse i Danmark

På coronasmitte.dk kan du læse om krav ved indrejse i Danmark. 

Udenrigsministeriet kan ikke besvare spørgsmål om indrejse eller transit i Danmark. Sådanne spørgsmål skal stilles til Politiet. Du kan finde kontaktoplysninger og åbningstider på coronasmitte.dk.

Udenrigsministeriet kan ikke svare på sundhedsfaglige spørgsmål om coronavirus/COVID-19, vaccination eller test. Sådanne spørgsmål skal stilles til den myndighedsfælles hotline. Du kan finde kontaktoplysninger og åbningstider på coronasmitte.dk.

Mere information

Lokale myndigheders hjemmesider
De lokale myndigheder har ikke hjemmesider med COVID-19 oplysninger. Du bør derfor følge de lokale nydhedsmedier.

Lokale myndigheders hotlines
Du kan kontakte sundhedsmyndighederne på deres hotlines:

  • 03 8881 0200
  • 03 8881 0600
  • 03 8881 0700

Lokale nyhedsmediers hjemmesider

Udenrigsministeriet og den danske ambassade rådgiver ikke om sundhedsfaglige spørgsmål, men henviser til Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut.

De danske myndigheder har samlet informationer om den danske indsats mod coronavirus/COVID-19 på en fælles myndighedsside.

Kontakt

Du kan kontakte ambassaden inden for almindelig åbningstid.

Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7.

Du kan også downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der indføres nye, større restriktioner i Malaysia, eller hvis der i øvrigt opstår en krisesituation.

Hvis du ikke har adgang til app’en, kan du tilmelde dig Danskerlisten via vores hjemmeside.