Spring til indhold

Indfødsret/Statsborgerskab

Generelt gælder det, at Udlændinge- og Integrationsministeriet håndterer sager angående indfødsret/statsborgerskab.

Ambassaden behandler ikke ansøgninger om indfødsret/statsborgerskab, men kan modtage ansøgninger herom og videresende til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Information om ansøgning og krav kan findes på borger.dk via linket her.

Bevarelse af dansk indfødsret/statsborgerskab

En generel regel er, at et barn er dansk statsborger (børn født før 1. juli 2014),

  • hvis mor er dansk, og barnet er født efter den 1. januar 1979,
  • hvis far er dansk og gift med barnets mor,
  • hvis barnet er født i Danmark efter 1. februar 1999.
  • Et barn født i udlandet udenfor ægteskab af en dansk far og en udenlandsk mor bliver dansk statsborger, hvis forældrene efterfølgende gifter sig inden barnets 18. år

En generel regel er, at et barn er dansk statsborger (børn født 1. juli 2014 eller senere),

  • Hvis en af forældrene (eller medmoren) er dansk, uafhængigt om forældrene er gift eller ej.

Ved fødsel i udlandet (22 års-reglen)

Generel regel er, at dansk indfødsret for personer født uden for Danmark fortabes ved det fyldte 22. år.

Hvornår skal ansøgningen indgives?

Sagsbehandlingstiden i sager om bevis for og bevarelse af dansk statsborgerskab er på nuværende tidspunkt 10-12 måneder regnet fra ansøgningens modtagelse i ministeriet. Grundet den aktuelle sagsbehandlingstid anbefales det derfor, at ansøgningen indgives, når ansøger er fyldt 21 år.

Hvis der er tale om en sag af hastende karakter, bedes der redegøres for dette i et følgebrev, og ministeriet vil herefter tage stilling til, om ansøgningen kan hastebehandles.

Hvor skal ansøgningen indgives?

Ansøgning om bevarelse af dansk statsborgerskab kan indgives direkte til Udlændinge- og integrationsministeriet eller til den nærmeste danske repræsentation (ambassade eller konsulat).

Indfødsretten kan dog bevares hvis:

  1. personen inden sit fyldte 22. år har været bosiddende i Danmark (normalt betragtes ophold i tilsammen mindst et år som tilstrækkeligt),
  2. personen inden det fyldte 22. år har opholdt sig i Danmark under forhold som indikerer et tilhørsforhold til landet,
  3. tab af dansk indfødsret vil gøre personen statsløs.

Ny ansøgningsperiode for ansøgning om bevarelse af sit danske statsborgerskab

Man har tidligere skullet ansøge om bevarelse af sit danske statsborgerskab i perioden fra det fyldte 21. år og indtil dagen før det fyldte 22. år - se bibeholdelse af dansk indfødsret

Der henvises til følgende link med nærmere oplysning om ansøgning om bevarelse af sit danske statsborgerskab.

Yderligere information

Du desuden kan læse mere om den lovmæssige baggrund og ansøgningsprocessen på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside. Her kan du finde information om følgende:

Alle spørgsmål angående statsborgerskab bedes rettet til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Kontakt til Udlændinge- og Integrationsministeriet

Udlændinge- og Integrationsministeriet
Slotsholmsgade 10, 1216 København K
+45 61 98 40 00
uim@uim.dk