Gå til indhold

Kørekort

 

DANSKE KØREKORT TIL PERSONER BOSIDDENDE I UDLANDET – NYE VIGTIGE REGLER

Pr. 1. januar 2017 kan personer med dansk kørekort, men uden fast bopæl i Danmark, ikke længere ansøge om erstatningskørekort eller fornyelse af kørekort gennem danske repræsentationer i udlandet.

Danske kørekort må nu kun blive udstedt til personer med fast bopæl i Danmark. Fast bopæl henviser til det land, hvor en person opholder sig mindst 185 dage af et kalenderår.

Begrænsningen gælder ikke for internationale kørekort. Desuden omfatter reglen ikke personer, som har dansk kørekort og er på ferie i udlandet, men stadig har fast bopæl i Danmark. 

Pr. 1. januar skal indehavere af danske kørekort uden fast bopæl i Danmark kontakte politimyndighederne i deres bopælsland for at søge om erstatningskørekort eller fornyelse af kørekort. Dette kan gøres på baggrund af en erklæring fra de danske politimyndigheder, der bekræfter, hvilke køretøjer den pågældende har ret til at føre.

Erklæringen fås ved at sende en skriftlig ansøgning til:

Rigspolitiet
Administrationsafdelingen, Pas og Kørekort
Polititorvet 14
DK-1780 København V
Danmark
E-mail: [email protected]

 

Dansk kørekort 

Ansøgning om kørekort kan kun ske ved personlig henvendelse på ambassaden eller konsulaterne. Ansøgningen videresendes til Københavns Borgerservice, da kørekort udelukkende udstedes i Danmark af de kommunale myndigheder.

Det nye kørekort bliver sendt til ambassaden/konsulatet, og man skal påregne en ekspeditionstid på 3-4 uger fra ansøgningen er indgivet her, til vi modtager det nye kørekort.

Husk at opgive telefonnummer og evt. e-mailadresse, så vi kan kontakte dig, når kørekortet er modtaget.

Ansøgningsskema for dansk og internationalt kørekort findes her.

 

Almindeligt dansk/EU kørekort

Udfyld og underskriv 1 lyseblåt ansøgningsskema. Husk at anføre adresse og telefonnummer i Indonesien samt eventuel adresse i Danmark.

Medbring:  

  • Dansk kørekort.
  • Pas.
  • 1 stk. pasfoto (35 x 45 mm) (se øverste højre hjørne "pasfotospecifikationer").

Er du 75 år og skal du have fornyet dit danske/EU-kørekort, skal der sammen med ansøgningen indsendes en attest, der skal være udfyldt og underskrevet af din indonesiske læge. Attesten findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, jf. kørekortattest. En engelsk udgave af attesten findes her.

Gebyr: Se gebyrtakster.

 

Internationalt dansk kørekort

Udfyld og underskriv 1 lyseblåt ansøgningsskema. Husk at anføre adresse og telefonnummer i Indonesien, samt eventuel adresse i Danmark.

Medbring:

  • Dansk kørekort
  • Pas.
  • 1 stk. pasfoto (35 x 45 mm) (se øverste højre hjørne "pasfotospecifikationer"). 

Gebyr: Se gebyrtakster.

Vær opmærksom på, at kan ID ikke fastslås ved at forevise eksisterende kørekort eller pas, skal ansøgeren desuden forevise original dåbs- eller navneattest. 

Indonesisk kørekort

Ønsker du at erhverve dig et indonesisk kørekort, skal du følge retninslinjerne i linket herunder.

Retningslinjer for erhvervelse af kørekort i Indonesien

INTERNATIONAL DRIVING LICENSE (ENGLISH VERSION)

An International Driving Licence is valid for one year only and may be applied for by presenting a valid Danish Driving Licence.

Where to apply

In person at the Embassy's or at a local Danish Consulate.

If you wish to apply at a Consulate you must make an appointment direct with the Consulates. List of Danish Consulates in Indonesia.

International Driving Licences are issued centrally in Denmark and the processing time is 4-5 weeks

You have to submit

  1.  A valid Danish Driving Licence
  2. Your current Danish passport
  3. One passport photo (3.5 x 4.5 am) taken face on. Your head must measure between 3.0 and 3.6 cm from the bottom of your chin to the top of your hair 
  4. One application form to be filled in at the Embassy or Consulate

The fee is IDR 1,137,500 (as of 05 January 2022)