Gå til indhold

Ægteskab

Ægteskab i Indonesien

Indonesisk lov kræver at indonesiske statsborgere samt udenlandske statsborgere, der ønsker at gifte sig i Indonesien, holder en af de fem anerkendte religioner (Islam, Hinduisme, Buddhisme, Katolik eller Protestant). Begge parter skal være fra samme religion.

Registrering af ægteskab i Indonesien skal foretages på det civile registreringskontor (Kantor Catatan Sipil) for ikke-muslimer og på kontoret for religiøse affære (Kantor Urusan Agama) for muslimer. Bemærk venligst, at en ægteskabsceremoni i en kirke, moske eller lignende ikke er juridisk bindende i Indonesien – og dermed heller ikke juridisk bindende i Danmark.

For at en dansk borger kan registrere sit ægteskab i Indonesien henstiller de indonesiske autoriteter at den danske ambassade udsteder et brev, der bekræfter den danske borgers navn, nationalitet, pas nummer, udstedelsesdato og gyldigt indtil, myndighed for udstedelse af pas, og, hvis relevant, skilsmissepapir og dødsattest for afdød ægtefælle.

Ved retur til Danmark efter registrering af ægteskabet i Indonesien skal du informere folkeregistret i din kommune omkring ændring af civilstand.

Hvis du ønsker at blive gift i Indonesien skal du forsyne ambassaden med følgende:

  • Kopi af pas
  • Ægteskabs- eller civilstandsattest

Bemærk venligst at du skal medbringe og fremvise de originale dokumenter til ambassaden ved afhentning af dit registreringscertifikat til brug ved ægteskab i Indonesien.

Det er muligt at få certifikatet sendt med post eller kurer (som kræver fuldmagt), men ambassaden kræver stadig at se de originale dokumenter.

Under normale omstændigheder vil det tage 2-3 arbejdsdage for ambassaden til at udstede certifikatet til registrering af ægteskab i Indonesien. Certifikatet er gyldigt i 60 dage efter udstedelse.

Der opkræves et gebyr for udstedelse af certifikatet (se gebyr).

Når certifikatet er udstedt kan du registrere dit ægteskab ved ethvert civil registreringskontor eller kontor for religiøse affære.

Registreringskontoret vil opkræve et gebyr for registreringen af ægteskab (gebyret kan variere). Bemærk venligst at der kan opkræves ekstra gebyr som betaling for to ægteskabsvidner, hvis disse er leveret af registreringskontoret.

Efter indgåelse af ægteskab skal du informere folkeregistret i din kommune om din ændrede civilstandsstatus. For at være i stand til dette skal ægteskabscertifikatet legaliseres af ambassaden.


Ægteskab i Danmark

Generelle oplysninger

Før ægteskab indgås, skal det godtgøres, at ægteskabsbetingelserne er opfyldt, og vielsen må ikke foretages, før myndighederne har attesteret dette i en såkaldt prøvelsesattest. Attesten er gyldig i 4 måneder.

For yderligere oplysninger om nødvendig dokumentation og procedure i forbindelse med vielse i Danmark se følgende links:

Når I vil giftes (borger.dk)

Specifikt om indonesiske statsborgeres indgåelse af ægteskab i Danmark

Ambassaden har erfaring med, at de danske myndigheder kræver følgende (legaliserede) dokumentation fra indonesiske statsborgere:

  • Fødselsattest
  • Civilstatusattest (Surat Keterangan Single)
  • Evt. skilsmisseattest, - eller i tilfælde af tidligere ægtefælles død, dødsattest
  • Evt. navneændringsattest, hvis relevant
  • Kopi af pas

De originale dokumenter skal forinden indgåelse af ægteskab legaliseres på følgende måde:

  1. Attesterne, og oversættelser af disse til engelsk*, legaliseres først i det indonesiske udenrigsministeriums legaliseringsafdeling (KEMLU)
  2. Herefter legaliserer ambassaden den af legaliseringsafdelingen påførte underskrift

*Bemærk, at ambassaden forbeholder sig ret til at afvise at legalisere en oversættelse, som er behæftet med betydningsforstyrende fejl, trods det at den allerede måtte være legaliseret i herværende udenrigsministerium.


OBS!
Ambassaden kan ikke bistå med fremskaffelse af attester og legalisering af disse i det indonesiske udenrigsministerium, såfremt den indonesiske statsborger allerede befinder sig i Danmark, og vi anbefaler derfor, at vedkommende i så tilfælde får et familiemedlem til at hjælpe sig med fremskaffelse af den nødvendige dokumentation og efterfølgende legalisering.

Gebyr: Se gebyrtakster