Gå til indhold

Er du udlandsdansker eller turist i udlandet og vil afgive din stemme til folketingsvalget og Europa-parlamentsvalget 2019? 

Læs her hvilke kriterier du skal opfylde og hvordan du kan din afgive stemme til de kommende valg.

Udlandsdansker

Ønsker du som udlandsdansker i Indonesien at stemme ved det danske folketingsvalg og Europa-parlamentsvalg, skal du være optaget på valglisten. Denne liste er for alle stemmeberettigede danskere, som befinder sig i udlandet.

Er du dansk statsborger, men registreret udrejst i CPR, kan du almindeligvis ikke stemme ved folketingsvalg eller valg til Europa-Parlamentet. Såfremt du tilhører en bestemt persongruppe, kan du optages på valglisten og dermed stemme ved valget.

Du kan søge information om din valgret som udlandsdansker samt se om du tilhører en af de bestemte persongrupper her: https://valg.oim.dk/vaelgere/udlandsdanskeres-valgret/

Er du berettiget til at stemme, skal du søge om at blive optaget på valglisten. Du kan ansøge på to måder; Enten ved at søge hos din kommune i forbindelse med anmeldelse af udrejse, eller ved at hente et ansøgningsskema, som skal sendes til din seneste bopælskommune. Ansøgningsskemaet findes på Økonomi og Indenrigsministeriets hjemmeside.

Husk at søge i god tid, da din ansøgning skal være færdigbehandlet af danske myndigheder og stemmeafgivningen skal nå Danmark, senest 7 dage før selve valget.

Brevafstemning

Er du bosat i Danmark og opholder dig i Indonesien på valgdagen kan du brevstemme på den danske ambassade i Jakarta, eller de danske konsulater i Medan, Surabaya og Bali. For at kunne brevstemme skal du ligeledes være optaget på valglisten (se ovenfor).

Afgiv brevstemmen i så god tid som muligt, da din stemme skal kunne nå at blive sendt til Danmark og din bopælskommune før valgdagen.

Medbring gyldig legitimation i form af f.eks. pas, kørekort eller sundhedskort.

Vi henviser desuden til Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning om brevstemmeafgivning i udlandet.