Gå til indhold

Brevstemme i Indonesien og Malaysia

Tirsdag d. 1. november 2022 er der valg til Folketinget. Vælgere, der kan stemme til valget, kan brevstemme på ambassaden og de danske honorære konsulater i Medan, Surabara, Bali og Kuala Lumpur, Penang, Kuching and Kota Kinabalu, Malaysia.

Hvordan:

Du skal møde op personligt og kun efter forudgående tidsbestilling. Ambassaden holder åbent for stemmeafgivelse både d. 14., 17., 18., 19. og 20. oktober. Husk at medbringe gyldigt dansk foto ID samt adressen til din bopælskommune (skal angives på stemmematerialet).

Vil du stemme på ambassaden i Jakarta, skal du booke tid her: Online appointment (um.dk)

Vil du stemme på et af de honorære konsulater, skal du kontakte det pågældende konsulat direkte. Du finder relevant kontaktinformation her: contact (um.dk) (Indonesia), Consulates (um.dk) (Malaysia)

Hvornår:

Din brevstemme skal kunne nå frem til din kommune inden valgdagen for at blive talt med. Det anbefales derfor at stemme så tidligt som muligt. For at vi kan sikre rettidig fremsendelse, anbefaler vi, at du afgiver din stemme senest d. 20. oktober. Du kan dog stemme helt frem til valgdagen.

Hvem kan stemme i udlandet?

Du kan brevstemme, hvis du opfylder nedenstående:

• har dansk indfødsret (statsborgerskab),

• er fyldt 18 år,

• har fast bopæl i riget og

• ikke er under værgemål med fuld fratagelse af den retlige handleevne (ikke er umyndig).

Du kan læse mere om udlandsdanskeres valgret på Indenrigs- og boligministeriets hjemmeside: https://valg.im.dk/vaelgere/udlandsdanskeres-valgret