Gå til indhold

Afholdelse af folkeafstemning i Danmark onsdag den 1. juni 2022

Der afholdes folkeafstemning om Danmarks deltagelse i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar ved at afskaffe EU-forsvarsforbeholdet i Danmark onsdag den 1. juni 2022

Hvordan

Ønsker du at brevstemme, kan dette ske på den danske ambassade i Jakarta eller de honorære konsulater i Medan, Surabaya, Bali eller Kuala Lumpur, Penang Kuching, Kota Kinabalu, Malaysia.

For at stemme på ambassaden skal du booke tid via følgende link:Schedule Appointment with Embassy of Denmark in Jakarta (acuityscheduling.com)

For at stemme på et af konsulaterne, skal du kontakte det pågældende konsulat direkte med henblik på at aftale et tidspunkt for stemmeafgivning. Stemmeafgivning kan ske inden for normal åbningstid.

Kontakt information på konsulaterne i Indonesien og Malaysia.

Husk at medbringe gyldigt billedlegitimation.

Hvornår

Fristen for at brevstemme ved en repræsentationerne er Mandag den 09. maj 2022 kl. Dette for at sikre, at ambassaden kan indsende de afgivne brevstemmer rettidigt.

Vi modtager også stemmer efter fristen. Da kan det dog ikke garanteres, at stemmerne, når frem inden valgdagen.

Hvem kan stemme

Du kan brevstemme, hvis du opfylder nedenstående:

  • har dansk indfødsret (statsborgerskab),
  • er fyldt 18 år,
  • har fast bopæl i riget og
  • ikke er under værgemål med fuld fratagelse af den retlige handleevne (ikke er umyndig).

Du kan læse mere om udlandsdanskeres valgret på Indenrigs- og boligministeriets hjemmeside (https://valg.im.dk/vaelgere/udlandsdanskeres-valgret).