Gå til indhold

Afholdelse af Europa-Parlamentsvalg i Danmark - søndag den. 9 juni 2024

Søndag den 9. juni 2024 afholdes der valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet.

Vælgere, der kan stemme til valget, kan brevstemme på ambassaden i Jakarta fra den 18. marts 2024.

Søndag den 9. juni 2024 afholdes der valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet.

Vælgere, der kan stemme til valget, kan brevstemme på ambassaden i Jakarta fra den 18. marts 2024.

Din brevstemme skal være fremme ved kommunen på valgdagen, søndag den 9. juni 2024 klokken 09.00, for at kunne tælle med. Det anbefales derfor at stemme så tidligt som muligt. For at ambassaden i Jakarta kan nå at hjemsende din brevstemme i tide, anbefaler vi, at du afgiver din stemme senest mandag den 27. maj 2024. Ingen vælgere, der henvender sig for at afgive brevstemme efter denne dato vil blive afvist fra at afgive brevstemme, uanset risikoen for at brevstemmen ikke kan nå hjem i tide. 

Husk venligst at medbringe gyldigt pas ved fremmøde.

Kontakt venligst ambassaden for at aftale tidspunktet for dit personlige fremmøde på: 
[email protected]

Ret til at stemme til Europa-Parlamentsvalg i Danmark har enhver, der på valgdagen har valgret til Folketinget eller er dansk statsborger, er fyldt 18 år og har fast bopæl i en af de øvrige medlemsstater i EU eller er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i EU, er fyldt 18 år og har fast bopæl i Danmark eller er registreret i Udenrigsministeriets protokol (EU-diplomater) eller er dansk statsborger, er fyldt 18 år og har fast bopæl i Danmark.

Du kan stemme på et parti eller en kandidat, der stiller op til valget.

Senest fredag den 26. april 2024 kan du finde en oversigt over de partier og kandidater, der er opstillet til valget, på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside.

Du kan også stemme på et af de honorere konsulater i Indonesien eller Malaysia. Kontakt venligst et af konsulaterne for at aftale tidspunktet for dit personlige fremmøde Indonesien, Malaysia.

Mere information om at stemme findes her:

Hvem kan stemme og stille op til valg i Danmark? (im.dk)

Udlandsdanskeres valgret (im.dk)