Skip to content

Postal voting for the Greenlandic local elections

If you meet the requirements for voting for the upcoming Greenlandic local elections (municipal councils, village councils and parochial church councils) it is from 18. January possible to cast a postal vote at the Danish missions in Indonesia. The elections are scheduled for 6 April 2021.

To do so you must have entered on the so-called election list ”valgliste”. Please click here for further information.

It is recommend to cast a postal vote in due time in order for the vote to reach the correct municipality of Greenland before the election date on 6 April 2021. However, it is possible to vote up until the actual election date.

How to vote

You must contact the relevant mission where you want to cast your postal vote in order to make an appointment to do so. Please contact one of the below:

--------------------------------------------------------

Du kan nu stemme til det grønlandske lokalvalg


Hvis du opfylder betingelserne for at kunne stemme til de kommende valg til de grønlandske kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer, har du mulighed for at afgive din brevstemme på de danske repræsentationer i Indonesien.

Hvem kan brevstemme

For at kunne brevstemme, skal du være optaget på valglisten. Du kan læse mere om kravene herfor her.

Hvornår kan du brevstemme

Vi anbefaler, at du brevstemmer i god tid. Det er muligt at stemme helt frem til valgdatoen, men for at din stemme skal blive talt med, skal din brevstemme være afgivet i så god tid forud for valgdatoen, at den er modtaget i rette kommune på Grønland på valgdagen d. 6. april 2021.

Sådan stemmer du

Du bedes kontakte den repræsentation, hvor du ønsker at afgive din brevstemme og aftale et tidspunkt for personligt fremmøde.

For at afgive din stemme skal du møde personligt op. Husk at medbringe gyldigt pas.

Brevstemmematerialet udleveres på ambassaden eller det honorære konsulat i forbindelse med stemmeafgivningen.