Spring til indhold

Information om coronavirus/COVID-19

Her på siden kan du se information til danske rejsende og fastboende i Indonesien i forbindelse med udbruddet af coronavirus/COVID-19

Opdateret: 24/05-2020 14:29 lokal tid

 

Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til hele verden, herunder Indonesien.

Udenrigsministeriet anbefaler, at alle danske turister og besøgende i Indonesien rejser hjem hurtigst muligt.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Visumforlængelse (Emergency stay permit)

Ifølge de indonesiske myndigheder (per 24. marts) behøver du ikke længere søge om Emergency Stay Permit. Der vil, i følge myndighederne, ikke længere være nogen bøde ved udrejse i tilfælde af overstay.

Rejserestriktioner

Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til Indonesien.

Den indonesiske regering har indført en række restriktioner på indrejse til landet som følge af udbruddet af coronavirus/COVID-19. Fra den 2. april gælder, at alene udlændinge med permanent eller midlertidig opholdstilladelse eller arbejdstilladelse til Indonesien kan opnå indrejse og transit i Indonesien. Der stilles krav om fremlæggelse af et sundhedscertifikat med negativ COVID-19 PCR-test udstedt senest 7 dage forinden af hjemlandets sundhedsmyndighed. Rejsende kan ved ankomst til Indonesien imødese en sundhedsundersøgelse inkl. en COVID-19 rapid test med 14 dages karantæne på en offentlig facilitet hvis testresultatet viser sig negativ. Der er maskepåbud mange steder i landet.  

Restriktionerne kan ændres med meget kort varsel. Kontakt den indonesiske ambassade for mere information om gældende regler inden afrejse.

De indonesiske myndigheder har indført omfattende transport- og rejserestriktioner i Indonesien gældende fra den 24. april 2020. Det betyder, at mange indenrigsfly indstilles frem til den 2. juni 2020. Færge-, tog- og biltrafikken vil også være lukket ned eller underlagt restriktioner, herunder især i de byer og områder, hvor der som følge af omfattende smittespredning er indført særlige foranstaltninger (Large Scale Social Distancing/PSBB). Visse provinser og byer i Indonesien har iværksat rejserestriktioner, der gør, at det kan være svært at komme til eller fra dette område dog med visse undtagelser bl.a. i forhold til brug af indenrigsfly i forbindelse med uopsættelige forretningsrejser. Der er tale om et dynamisk billede og det er vigtigt at orientere sig om de lokale regler. Transportrestriktionerne er indtil videre gældende:

Biler/busser/motorcykler: 24 april - 31. maj 2020

Tog: 24. april - 8. juni 2020

Søtransport: 24. april - 8. juni 2020

Lufttransport: 24. april - 1. juni 2020 

Lokalmyndighederne på Bali stiller fra d. 28. maj krav om fremvisning af negativ COVID-19 PCR-test inden flyindrejse til øen, samt negativ COVID-19 rapid-test ved indrejse via båd. Testen skal være gældende i syv dage ved ankomst. Lokalmyndighederne opfordrer kraftigt personer på Bali til, så vidt muligt, at blive indendøre, og begrænse bevægelse til uopsættelige ærinder, såsom transport til hospital og lufthavn ifm. afrejse. Opfordringen gælder også turister.

Der er ingen direkte fly mellem Danmark og Indonesien. Såvel Garuda som Qatar har flyforbindelser fra Jakarta til Europa. Nogle flyselskaber stiller krav om negativ COVID-19 PCR eller rapid test. Det er vigtigt at tjekke flyselskabets regler inden såvel udenrigs- som indenrigsafrejse.

Bemærk, at der kan være rejserestriktioner i de transitlufthavne uden for Indonesien, som påtænkes benyttet. Rejsende opfordres til at konsultere danske ambassaders informationshjemmesider om coronavirus/COVID-19 i de lande, hvor der påtænkes transit.

Udlændinge, som bor i Danmark, kan risikere at blive afvist af flyselskaberne grundet indrejserestriktioner til Danmark. Hvis du har lovligt ophold og bopæl i Danmark, kan ambassaden hjælpe dig med at udfærdige et certifikat (certificate to board), som kan fremvises til flyselskabet.

Hvis jeg strander - netværk og hjælp

For at kunne hjælpe dig, er det vigtigt, at du udfylder det specifikke link til Udenrigsministeriets krisedatabase, som du har modtaget pr. e-mail og SMS, hvis du er registreret på Udenrigsministeriets Danskerliste. Hvis du ikke allerede er tilmeldt Danskerlisten, kan du kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcentral hele døgnet på  bbb@um.dk eller +45 33 92 11 12. Såfremt du skulle have udfordringer med det tilsendte link eller tilmelding til Krisedatabasen, bedes du også kontakte den Globale Vagtcentral.  

Du kan også kontakte den danske ambassade i Indonesien på jktamb@um.dk eller +62 (21) 576 1478. Se yderligere kontaktinfo under fanebladet "Ekstra telefontid på ambassaden" nedenfor.

Udenrigsministeriet har desuden oprettet en ny Facebook-gruppe til at facilitere frivillige indsatser for at bistå strandede danskere. Du finder gruppen her.

Hvis jeg bliver syg

Herunder finder du links til relevante resourcer om forebyggelse af og generel information om coronavirus/COVID-19

  •  Generelle anbefalinger fra WHO vedrørende forebyggelse af coronavirus/covid-19 findes her.
  • Link til WHO coronavirus hjemmeside findes her
  • Udenrigsministeriets hjemmeside, hvor man kan finde svar på de fleste spørgsmål, findes her

Udenrigsministeriet og den danske ambassade rådgiver ikke om sundhedsfaglige spørgsmål, men henviser til Sundhedsstyrelsen. På de danske myndigheders fælles informationsside kan du finde information om coronavirus/covid-19.

Situationen i Danmark kan følges her.

Af hensyn til smitterisiko kan ambassaden ikke tilbyde besøg på hospitalet, ligesom det typisk ikke er muligt at besøge COVID-19 smittede på hospitaler i Danmark.

COVID-19-udviklingen i Indonesien

Antallet af positive coronavirus/COVID-19 tilfælde samt relaterede dødsfald i Indonesien er alvorlig og stiger i disse uger. Der foretages kun begrænet testning, og kapaciteten i det indonesiske sundhedssystem er begrænset. Kvaliteten på indonesiske hospitaler er langt under vestlig standard. Det anslås, at der er et betydeligt mørketal af ikke-konstaterede tilfælde, hvorfor de reelle smittetal sandsynligvis er langt højere.

Særligt Jakarta og resten af Java er hårdt ramt, men der er konstateret smitte i alle landets 34 provinser. Der er risiko for, at situationen forværres yderligere i de kommende uger.

Indonesiens præsident har opfordret til at begrænse social interaktion. Dertil har en lang række indonesiske regioner, herunder Jakarta og Bali, iværksat særlige foranstaltninger såsom begrænsninger i den offentlige bytrafik, lukninger af restauranter, barer og caféer, offentlige arbejdspladser, skoler og andre uddannelsesinstitutioner, samt offentlige kulturtilbud, herunder museer.

De lokale myndigheder kan med kort varsel implementere yderligere tiltag, herunder isolation og interne rejserestriktioner, for at forebygge smittespredningen. Du bør altid følge de lokale myndigheders anvisninger.

Danskere bosat eller på rejse i Indonesien opfordres til at følge de lokale myndigheders information via nyhedsmedierne, samt at holde sig opdateret på det indonesiske Sundhedsministeries hjemmeside, der kan findes her. Se også Indonesiens generelle COVID-19 hjemmeside her, samt Jakartas informationsside, der kan findes her. Adgangen til officielle informationer om situationen i Indonesien på engelsk er begrænset. WHO’s hjemmeside om situationen i Indonesien opdateres løbende og kan findes her.

Visum til Danmark/Schengen

Grundet indrejserestriktioner i Danmark er der midlertidigt lukket for indlevering af visumansøgninger til Danmark. Det er derfor ikke muligt at ansøge om visum eller at indlevere sin ansøgning på et visumansøgningscenter (VFS).

Visumansøgere, der har indleveret en visumansøgning inden d. 20. marts, får deres ansøgning behandlet som normalt. I hastesager hvor ansøger skal indrejse inden d. 1. juni og har et anerkendelsesværdigt formål, vil det være muligt at kontakte den relevante danske ambassade om mulighed for at indlevere ansøgning.

Indrejserestriktioner i Danmark

Den danske regering har indført omfattende begrænsninger for indrejse til Danmark. Det betyder, at du selv med et gyldigt visum må forvente at blive afvist ved de danske grænser.

De eneste undtagelser er udenlandske rejsende, der har et gyldigt visum OG et væsentligt formål med at komme ind i landet. Dette inkluderer rejsende, der enten er forældre eller primære plejere af mindreårige der er bosat i Danmark, besøg hos kritisk syge familiemedlemmer, personer der er i medicinsk behandling i Danmark, personer der deltager i begravelser i Danmark og personer, der vil være en del af en retssag i Danmark.

Almindelige turistbesøg, familiebesøg og forretningsrejser betragtes ikke som væsentlige formål.

De nye indrejserestriktioner til Danmark har i nogle tilfælde gjort det svært for ikke-danske statsborgere rejsende til Danmark at boarde fly fra udlandet. Hvis du har lovligt ophold eller bopæl i Danmark, kan ambassaden hjælpe dig med at udfærdige et certifikat, der viser dette (certificate to board).

Er du svensk statsborger og skal hjem til Sverige med transit i Kastrup, skal du henvende dig til den svenske ambassade. Du kan finde mere information her.

IMPORTANT INFORMATION: Effective Saturday 14 March 2020, the existing temporary border control will be expanded to include control of all of Denmark’s borders as part of the effort to curb the spread of COVID-19. The Danish Government has implemented extensive restrictions on entry to Denmark due to the Corona virus/COVID-19. Persons wishing to enter Denmark must expect to be rejected at the Danish borders, including in Danish airports, unless they have a worthy purpose for entering. Worthy purposes include travelers who are either parents or primary caretakers (e.g. foster parents) of minors residing in Denmark, visits to critically ill family members, persons who are in the process of a medical treatment in Denmark, persons who are attending a funeral in Denmark, and persons who will be part of a court case in Denmark. Ordinary tourist visits, family visits and business travel are not considered worthy travel purposes. The risk of being rejected at the border also applies to persons with a valid Schengen visa. Read more here. Or please visit the website from Danish Imigration Service for more information.

Due to the current restrictions on entry into Denmark, it is temporarily not possible to apply for a visa to Denmark. This means that applicants cannot fill in an application online or hand in the application at a Visa Application Center (VFS). Applicants who have handed in their visa application prior to 20 March will have their case processed. In urgent cases where an applicant has to travel to Denmark before 1 June and has a worthy purpose for entering Denmark, the applicant can contact the Embassy by phone at +66 (0) 2343 1100. Read more about what constitutes a worthy purpose at the website of the Danish Police here.

Fastboende danskere - NemID

Det globale udbrud af COVID-19 kan medføre vanskeligheder med forsendelser af post til udlandet. Det betyder, at der for danskere bosat i udlandet kan opstå problemer med at få tilsendt et nyt NemID-nøglekort med posten. Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at man installerer NemID nøgleapp på sin telefon. Se mere her.

Links til anden relevant information

Du kan læse mere om Udenrigsministeriets råd til danskere bosiddende eller på længerevarende ophold i udlandet her (find spørgsmålet i FAQ listen)

Ekstra telefontid på ambassaden

Ambassadens telefoner er åbne mandag-fredag kl. 10:00-14:00. Udenfor denne åbningstid og i weekenden kan ambassaden i hastende tilfælde kontaktes på mobilnummer +62 817 486 2275. Du kan også kontakte ambassaden via e-mail på jktambconsular@um.dk

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind