Spring til indhold

Besiddelse af narkotika

Narkotikalovgivningen i Indonesien er kompromisløs. Besiddelse, handel og fremstilling af narkotika og andre euforiserende stoffer er en alvorlig forbrydelse i landet. Strafferammen inkluderer dødsstraf og særdeles langvarige fængselsstraffe, hvilket også gælder for udlændinge. Lovgivningen omfatter alle former for narkotika uanset mængde.