Spring til indhold

Nyheder

  • Tilmeld dig den nye Danskerliste
    31.01.2018  05:32

  • Opfølgning på Paposhvili-dommen
    17.01.2018  09:55

    pfølgning på Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom i sagen om Paposhvili mod Belgien af 13. december 2016. De danske myndigheder justerer praksis i visse sager om humanitært opholdstilladelse. Det nærmere indhold af denne justering af praksis og den praktiske udmøntning heraf vil blive fastlagt i et notat, der offentliggøres på de danske udlændingemyndigheders hjemmeside www.nyidanmark.dk snarest.